| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/15/2012 Rada Gminy Wielgomłyny

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Wielgomłyny w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz.1281) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, Nr 151 poz. 1014; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185,poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/17/2011 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Wielgomłyny w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wprowadza się następujące zmiany: W Rozdziale 2. Warunki i tryb udzielenia dotacji § 3 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1) organizacji i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu:

a) koszty obsługi sędziowskiej i medycznej,

b) koszty zakupu pucharów i dyplomów,

c) koszty napojów regenerujących,

d) koszty transportu i podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów dla zawodników i trenerów,

e) koszty zabezpieczenia imprez sportowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.),

f) koszty ubezpieczeń uczestników i organizatorów zawodów,

g) koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

h) koszty opłat regulaminowych z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

i) wydatki z tytułu bieżącej działalności administracyjno-biurowej związanej z realizacją przedsięwzięć z zakresu sportu " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »