| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Gminy Zgierz

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Kania Góra, miejscowość Dębniak, gmina Zgierz, oznaczonej numerem ewidencyjnym 496/13

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz.777 , Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887 ) w związku z art.8 ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz.326 , Nr 218 poz.1391 , Nr 227 poz. 1505 ; z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101 , Nr 86 poz.720, Nr 168, poz. 1323 ; z 2010 r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466; z 2011r. Nr 5, poz.13, Nr 159, poz. 945) - za zgodą współwłaścicieli drogi wewnętrznej, Rada Gminy Zgierz

uchwala , co następuje :

§ 1. Nadaje się nazwę drodze wewnętrznej , stanowiącej współwłasność : Jerzego Stańczyka udz. 1/6 , Adrianny i Roberta małż. Michalskich udz.1/12 , Michała Pytlika udz.1/12 , Jerzego Antczaka udz. 4/12 , Tadeusza i Urszuli małż. Sobczak udz. 1/12 , małż. Urszuli Tyszkiewicz - Ptasińskiej i Roberta Ptasińskiego udz.1/12 Mileny i Andrzeja małż. Kujawskich udz.1/12, Heleny i Mieczysława małżeństwa Antczaków udz.1/12 , położonej w obrębie Kania Góra, miejscowość Dębniak , gmina Zgierz : ul. Poziomkowa - droga wewnętrzna (działka numer 496/13) odchodząca od ulicy Wiśniowej biegnąca do granicy z obrębem Ciosny.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w §1 oraz nadanie jej nazwy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Mirosław Burzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/147/12
Rady Gminy Zgierz
z dnia 23 lutego 2012 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »