| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Zgierz

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany liczby drzew rosnących w "Alei klonów srebrzystych" uznanej za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Zgierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo z dnia 11 stycznia 2012 r. znak: WPN.623.9.2011.HG.2) Rada Gminy Zgierz


uchwala, co następuje:

§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zmienia się liczbę drzew rosnących w "Alei klonów srebrzystych" pomnika przyrody ustanowionego Rozporządzeniem Nr 12/91 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników, stosownie do zał. nr 1, zlokalizowanych w następujący sposób:

1) na wysokości miejscowości Skotniki (pas drogi krajowej nr 71 Stryków - Zgierz), na terenie Gminy Zgierz z 250 szt. na 248, poprzez zniesienie ochrony pomnikowej z dwóch drzew tworzących ww. Aleję, tzn.:

a) 1klonu srebrzystego o obwodzie pnia 315 cm, km 8 + 820 strona prawa, stanowiącego element grupowego pomnika przyrody - alei klonu srebrzystego, rosnących po obu stronach drogi krajowej,

b) 1 klonu srebrzystego o obwodzie pnia 265 cm, km 8 + 835 strona prawa, stanowiącego element grupowego pomnika przyrody - alei klonu srebrzystego, rosnących po obu stronach drogi krajowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Mirosław Burzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »