| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/132/12 Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr.102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281). Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego


Florian Wlaźlak


Załącznik do Uchwały Nr XXII/132/12
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 stycznia 2012 roku

SPRAWOZDANIE STAROSTY PABIANICKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2011

Na podstawie art. 4 ust. 1pkt 15 oraz art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz.1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2011.

W 2011 roku Komisja pracowała w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki :

2. Członkowie Komisji:

a) Bożena Bednarska - radna Powiatu Pabianickiego

b) Rafał Kunka - radny Powiatu Pabianickiego

c) Paweł Zarychta - Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach

d) Marek Wojtczak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Pabianicach

e) Ewa Czerwińska - Dyrektor Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie

f) Andrzej Wojkowski - Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach

g) Jerzy Minias - Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach

h) Lidia Jóźwiak - Prokurator Rejonowy w Pabianicach

W roku 2011 odbyły się trzy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 15 czerwca 2011 r.

Na spotkaniu Komendant KP Policji w Pabianicach przedstawił całokształt spraw związanych z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Podkreślił wagę, jaką przykłada Policja do spełnienia wymogów formalnych przez organizatorów imprez, w tym ścisłego przestrzegania ich ram czasowych zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu. Imprezy są dziś dokładnie monitorowane i rejestrowane przez Policję, a meldunki z ich przebiegu na bieżąco przesyłane do Komendy Wojewódzkiej Policji. Komisja przeanalizowała zasady organizacji i zabezpieczenia imprez, wskazując na szczególną rolę Straży Pożarnej przy opiniowaniu ich lokalizacji pod względem bezpieczeństwa. Dbałość o szczegóły oraz właściwa współpraca pomiędzy jednostkami wpłyną na podniesienie poziomu organizacji imprez oraz poczucie bezpieczeństwa jej uczestników.

W trakcie dyskusji na temat działań podejmowanych na rzecz bezpiecznego wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie wakacji letnich zwrócono uwagę na korzyści płynące ze spotkań organizowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże z uczestnikami letnich obozów i kolonii. Spotkania te okazały się wyjątkowo przydatne. Dzięki nim młodzież mogła na bieżąco zapoznać się z zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w trakcie wakacyjnego wypoczynku oraz sposobami przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Członkowie Komisji zaapelowali o wzmocnienie patroli Policji przy współudziale Straży Miejskiej w miejscach zbiorowego wypoczynku, w których istnieje realne ryzyko zakłócania porządku przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży, oraz zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przepisów o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Drugie posiedzenie odbyło się 21 października 2011 roku.

Na spotkaniu dokonano podsumowania okresu wakacyjnego oraz realizacji zadań przez poszczególne służby i straże w tym szczególnym okresie. Oceniono, iż podjęte działania w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie wakacji odbyły się liczne akcje dotyczące tej problematyki, w tym m.in: "bezpiecznie podczas podróży", "bezpieczne kąpiele", i "bezpiecznie w miejscu zamieszkania". Ponadto podjęto szereg dodatkowych i istotnych działań, takich jak wyznaczenie stałego miejsca kontroli autokarów, rutynowe kontrole obiektów wypoczynkowych czy nakładanie sankcji w stosunku do podmiotów sprzedających alkohol osobom nieletnim.

W spotkaniach edukacyjnych (gdzie m.in. prezentowano film "Przygody Damiana szkolnego piromana") uczestniczyło około 700 dzieci. Odbyły się także ćwiczenia obiektowe w szkołach. Straż Miejska przeprowadziła kursy na kartę rowerową, kontrolowała okolice szkół oraz zorganizowała dla dzieci zwiedzanie komendy. Dzięki podjętym działaniom wakacje przebiegły spokojnie i bezpiecznie, a młodzież wróciła do szkół zdrowa i wypoczęta.

W drugim punkcie posiedzenia dokonano bieżącej oceny stanu bezpieczeństwa oraz omówiono zagrożenia występujące na drogach Powiatu Pabianickiego. Komendant Policji przedstawił statystykę z ostatnich dziewięciu miesięcy 2011 roku. Odnotowano w tym czasie 1042 zdarzenia, wśród nich 106 wypadków w których zginęło łącznie 8 osób, a 108 zostało rannych. Odnotowano 936 kolizji drogowych, z czego 492 miało miejsce w mieście Pabianice. Zatrzymano 381 nietrzeźwych kierowców. Główne przyczyny wypadków to nadmierna prędkość i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Wystawiono 7949 mandatów i wniosków o ukaranie. W analogicznym okresie Straż Miejska odnotowała 934 interwencje, z czego w samym miesiącu wrześniu aż 180 dotyczyło kierowców przekraczających prędkość.

Przegłosowano wniosek do Komisji ds. Organizacji i Zarządzania Ruchem Drogowym dotyczący zmiany organizacji ruchu dla rowerzystów w rejonie budowy trasy S - 14 w Piątkowisku. Przyjęto też wniosek do Prezydenta Miasta Pabianic z prośbą o kompleksową regulację ruchu na ulicy Zamkowej w związku z narastającą liczbą wypadków i zdarzeń.

Komisja omówiła ponadto statystykę zagrożeń pożarniczych w powiecie pabianickim oraz działania prewencyjne podejmowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in. akcje kontroli obiektów użyteczności publicznej i zakładów produkcyjnych. Odnotowano wzrost interwencji i pożarów w stosunku do roku ubiegłego. Pożary dotyczyły głównie upraw rolnych. Zginęły 3 osoby a 28 było rannych.

W ostatnim punkcie posiedzenia członkowie Komisji omówili założenia do "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli".

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 30 listopada 2011 roku.

Dotyczyło ono w większości przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok w części dotyczącej środków przeznaczonych na zadania związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa. Do projektu przedstawionego przez Skarbnika Powiatu nie wniesiono uwag i został on pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji. Ponadto przyjęto "Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012 - 2015" oraz przedstawiono propozycję planu prac Komisji na 2012 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »