| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 22 lutego 2012r.

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,h" i ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 2, art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 11 ust. 1 i ust. 2, i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 Nr 207, poz. 1230) Rada Gminy Ksawerów uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się samorządową instytucje kultury pod nazwą: ,,Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie", zwaną dalej Domem Kultury.

§ 2. Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 3. Siedzibą Domu Kultury jest budynek przy ul. Jana Pawła II nr 1, w miejscowości Ksawerów.

§ 4. . Przekazanie mienia, o którym mowa w § 3 nastąpi w drodze odrębnej uchwały.

§ 5. Przedmiotem działalności Domu Kultury jest realizacja zadań własnych Gmin w zakresie organizowania działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Ksawerów.

§ 6. Szczegółowy zakres działania Domu Kultury określa Statut Domu Kultury, nadany odrębną uchwałą.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »