| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/334/06 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie założenia szkoły policealnej dla dorosłych o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

Na podstawieart. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku zart. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r., Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) oraz§ 1 ust. 1 pkt 2 i § 24 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Policealnej stanowiącego Załącznik nr 5e do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. zmienia się treść aktu założycielskiego, o którym mowa w § 2 Uchwały Nr XXX/334/06 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie założenia szkoły policealnej dla dorosłych o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały, w ten sposób, iż zmienia się nazwę szkoły, z: "Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Radomsku", na: "Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4 w Radomsku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego


mgr Krzysztof Zygma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »