| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/73/2012 Rady Gminy Skomlin

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany do Statutu Gminy Skomlin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany : z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,0 Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Skomlin stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Skomlin (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 108, poz.1074, zmiana z 2003r. Nr 251, poz.2251) wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 3 "Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych" otrzymuje brzmienie:

" WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Zespół Szkół w Skomlinie, w skład którego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie,

2) Gimnazjum w Skomlinie.

2. Publiczne Przedszkole w Skomlinie wraz z Oddziałami:

1) Oddział Przedszkolny w Wróblewie,

2) Oddział Przedszkolny w Wicherniku.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie z Filią Biblioteczną w Wróblewie.

4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie.

6. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Siwik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »