| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 68/2012 Wojewody Łódzkiego

z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeziny

Na podstawie art. 192 i 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm. Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Brzeziny w okręgu wyborczym Nr 1, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1 wyznacza się na niedzielę, 24 czerwca 2012 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172) określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na terenie Gminy Brzeziny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2012
Wojewody Łódzkiego
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Termin wykonania czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

do 25 kwietnia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego zarządzającego wybory uzupełniające do Rady Gminy Brzeziny

do 5 maja 2012 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzezinach
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łodzi o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 7 maja 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Brzezinach

do 10 maja 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi Gminnej Komisji Wyborczej w Brzezinach

do 25 maja 2012 r.
do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzezinach list kandydatów na radnego

do 1 czerwca 2012 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Brzeziny kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 3 czerwca 2012 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 9 czerwca 2012 r.*

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Brzezinach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 10 czerwca 2012 r.*

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Brzeziny
- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Brzezinach obwodowej komisji wyborczej

do 14 czerwca 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

22 czerwca 2012 r.
o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

23 czerwca 2012 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

24 czerwca 2012 r.
godz. 8.00 - 22.00

- głosowanie

*) Uwaga: zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »