| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/68/12 Rady Gminy Siemkowice

z dnia 24 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr V/19/11 w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117 ,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 75, poz. 950, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 19, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr V/19/11 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2.Na inkasentów podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego wyznacza się sołtysów:

1) Lont Janina na terenie sołectwa Borki;

2) Mirowski Józef na terenie sołectwa Delfina;

3) Włodarczyk Dorota na terenie sołectwa Ignaców;

4) Pędziwiatr Lucjan na terenie sołectwa Katarzynopole;

5) Surma Dariusz na terenie sołectwa Kije;

6) Drewniak Zdzisław na terenie sołectwa Kolonia Lipnik;

7) Włodarczyk Eugeniusz na terenie sołectwa Laski;

8) Ryś Zygmunt na terenie sołectwa Lipnik;

9) Bożek Robert na terenie sołectwa Łukomierz;

10) Góra Kazimierz na terenie sołectwa Mokre;

11) Popecka Danuta na terenie sołectwa Ożegów;

12) Swędrak Stanisław na terenie sołectwa Pieńki - Bugaj;

13) Kik Piotr na terenie sołectwa Radoszewice;

14) Ryś Jolanta na terenie sołectwa Siemkowice;

15) Kamer Zofia na terenie sołectwa Zmyślona. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Moryń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »