| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/140/12 Rady Gminy w Ozorkowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Ozorków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220,Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Ozorków przyjętego uchwałą Nr XII/85/03 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozorków, wprowadza się następujące zmianę: Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ozorków otrzymuje brzmienie:

" Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ozorków:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu;

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu;

3) Przedszkole w Leśmierzu;

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie;

5) Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków;

6) Zespół Szkół w Leśmierzu;

7) Zespół Szkół w Solcy Wielkiej;

8) Zespół Szkół w Modlnej. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Ozorkowie


Andrzej Rogala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »