| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/208/12 Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Zgierzu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 59 ust. 1
i ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po uzyskaniu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zgierzu z siedzibą przy ul. Parzęczewskiej 46, zwany dalej "Ośrodkiem".

§ 2. Wychowankowie Ośrodka z dniem 1 września 2012 r. staną się wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 46.

§ 3. 1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu Ośrodka z dniem 1 września 2012 r. przejmie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu.

2. Należności i zobowiązania Ośrodka przejmuje Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

§ 4. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu do uregulowania w porozumieniu spraw organizacyjnych i kadrowych związanych z likwidacją Ośrodka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego


Józef Dziemdziela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »