| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/51/2012 Rady Gminy Czastary

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czastary oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz .U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206)

Rada Gminy Czastary u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2012 r. nastepujący plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów na terenie Gminy Czastary:

1) obwód Szkoły Podstawowej w Czastarach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czastarch obejmuje następujące miejscowości:

Czastary, Jaśki, Jaworek, Józefów, Kąty Walichnowskie, Kniatowy, Krajanka, Nalepa, Przywory, Stępna.

2) obwód Szkoły Podstawowej w Parcicach obejmuje nastepujące miejscowości:

Chorobel, Dolina, Krzyż, Parcice, Radostów Pierwszy, Radostów Drugi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 3. Traci moc:

1) § 2 Uchwały Nr V/19/99 Rady Gminy w Czastarach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czastarach ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 69, poz. 800),

2) § 2 Uchwały Nr V/20/99 Rady Gminy w Czastarach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parcicach ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 69, poz. 801).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Chałupka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »