| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Głuchów

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Głuchów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008), Nr 180 poz. 1495, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 106 poz. 622, Nr 152 poz. 897 i Nr 230 poz. 1373) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Głuchów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do wyłapywania oraz transportu zwierząt, tj:

a) atestowane urządzenia i sprzęt przy pomocy którego zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane, nie stwarzające przy tym zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz uniemożliwiające zadawania im cierpienia,

b) co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt, w tym:

- posiadający odpowiednią powierzchnię i kubaturę, pozwalającą na ustawienie klatek w sposób uniemożliwiający przesuwanie się ich w czasie transportu,

- zapewniający prawidłową wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- posiadający zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,

- klatki ustawione w samochodzie do transportu zwierząt powinny być odpowiednich rozmiarów, umożliwiające transportowanym zwierzętom swobodne leżenie, wstawanie i zachowanie naturalnej pozycji,

- podłoga w samochodzie winna zapewniać przyczepność oraz umożliwiać utrzymanie higieny.

2) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do wyłapywania, obezwładniania i transportu zwierząt, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

3) zapewnić w razie potrzeby opiekę weterynaryjną;

4) posiadać umowę na odbiór lub pisemne zapewnienie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych, z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt;

5) posiadać wyznaczone, zadaszone i ogrodzone miejsce, umożliwiające czasowy pobyt wyłapanych zwierząt w okresie, kiedy ich dostarczenie do schroniska nie będzie możliwe.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Głuchów działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

2) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane schronisko, wyposażoną w:

a) ogrodzenie wykonane z trwałego materiału, uniemożliwiające przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób postronnych na teren schroniska,

b) tablice informujące o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu z prowadzącym schronisko,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623 z późn. zm.);

4) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia schroniska, a w szczególności: urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, środkami służącymi do transportu zwierząt np. klatkami;

5) zapewnić nadzór i opiekę weterynaryjną;

6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Głuchów działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane grzebowisko lub spalarnia;

2) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

3) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, które będzie wykonane z trwałego materiału, w sposób uniemożliwiający przedostanie się na teren grzebowiska zwierząt i osób postronnych oraz oznakowaną tabliczkami informującymi o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu z prowadzącym grzebowisko;

4) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia grzebowiska, w szczególności:

a) środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

d) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, w przypadku grzebowiska,

e) środkami do czyszczenia i odkażania sprzętu wykorzystywanego do transportu zwłok zwierzęcych, w przypadku grzebowiska,

5) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących grzebowisko;

6) zapewnić nadzór weterynaryjny, w przypadku grzebowisk;

7) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia spalarni, w szczególności

a) środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) instalacją do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniającą wymagania odrębne,

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

d) środkami niezbędnymi do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

8) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących instalację oraz kierownika spalarni, posiadającego kwalifikacje wymagane przepisami odrębnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Głuchów


Stanisław Bartkowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »