| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/101/2012 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 28 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/124/08 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717,nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r.nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60, z 2004r. nr 93, poz. 894, z 2005r.nr 85, poz. 727, nr 86, poz. 732, nr 143, poz. 1199, z 2006r. nr 66, poz. 470, nr 104, poz. 708, nr 217, poz. 1590, nr 225, poz. 1635, z 2007r. nr 112, poz. 769, nr 120, poz. 818, nr. 192, 1378 z 2008r. nr 118, poz.745, nr 141, poz. 888, nr 180, poz. 1109, nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 57, poz. 466, nr 131, poz. 1075, nr 157, poz. 1241, nr 166, poz. 1317, nr 168, poz. 1323, nr 213, poz. 1652, nr 216, poz. 1676, z 2010r. nr 40, poz. 230, nr 57, poz. 355, nr 127, poz. 858, nr 182, poz. 1228, nr 197, poz. 1306, z 2011r. nr 34, poz. 173, nr 75, poz. 398, nr 106, poz. 622, nr 134, poz. 781, nr 171, poz. 1016, nr 186, poz. 1100, nr 199, poz. 1175, nr 232, poz. 1378, nr 234, poz. 1391) i art. 6ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2010r .nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461, nr 226, poz. 1475, z 2011r. nr 102, poz. 584, nr 112, poz. 654, nr 171, poz. 1016, nr 232, poz. 1378); art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. nr 136, poz. 969,z 2005r. nr 143, poz. 1199, z 2006r. nr 191, poz. 1412, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1825, z 2007r. nr 109, poz. 747, z 2008r. nr 116, poz. 730, nr 237, poz. 1655, z 2009r. nr 56, poz. 458, z 2010r. nr 96, poz. 620, nr 226, poz. 1475); art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. nr 200, poz. 1682, nr 216, poz. 1826, z 2005r. nr 143, poz. 1199, nr 164,poz. 1365, nr 179, poz. 1484, z 2006r. nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1825) Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 . Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/124/08 Rady Gminy Ostrówek z 29 lipca 2008r. w sprawie określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy otrzymuje brzmienie :

Lp.

Nazwisko i imię

Sołectwo

1.

Buda Aleksy

Bolków

2.

Gajda Marek

Dębiec

3.

Polewiak Mirosław

Dymek

4.

Kwapisz Elżbieta

Janów

5.

Piesyk Czesław

Milejów

6.

Dudaczyk Krzysztof

Niemierzyn

7.

Panek Krzysztof

Nietuszyna

8.

Kośmider Renata

Okalew

9.

Kępa Wanda

Ostrówek

10.

Pawłowska Marianna

Rudlice

11.

Panek Marek

Skrzynno

12.

Stępień Józef

Wielgie

13.

Nawrocki Marek

Wola Rudlicka

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku i na terenie sołectw.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wojewoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »