| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/653/12 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie odwołania i określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Ossowskiego/Długosza"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się inkasenta opłaty targowej - Fundację na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Łodzi na targowisku miejskim "Ossowskiego/ Długosza", położonym w Łodzi przy ul. ks. Jana Długosza 38.

§ 2. 1. Określa się Bogdana Bubę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą U.H. Bogdan Buba, zwanego dalej "inkasentem", inkasentem opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego "Ossowskiego/Długosza", położonego w Łodzi przy ul. ks. Jana Długosza 38 - część działki nr 199/9, w obrębie P-7 o powierzchni 1132 m 2 .

2. Inkasentowi, z tytułu poboru opłaty targowej na targowisku, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 30 % naliczane od pobranej i rozliczonej, w miesięcznych okresach, opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAKPOLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »