| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/179/12 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Radomsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz 420, Nr 157, poz 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz 113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz 777, Nr 149, poz 887 i Nr 217, poz. 1281), art 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologow, logopedów oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko, według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1

* pedagodzy
* psycholodzy
* logopedzi

24

2

doradcy zawodowi

30

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/164/2000 Rady Miasta Radomska z dnia 19 maja 2000 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »