| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/205/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statutów sołectwom działającym na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki oraz zmian statutów sołectw

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r., Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218 z 2008r., Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r., Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675z 2011r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777 Nr 217, poz. 1281 )

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw w celu uzyskania opinii na temat projektów statutów sołectw przeprowadza się poprzez umożliwienie zgłoszenia uwag, opinii i propozycji do projektów statutów, wyłożonych na okres 14dni u Sołtysów oraz zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 2. O terminie i miejscu wyłożenia projektów, o których mowa w § 1, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zawiadamia obwieszczeniem, podanym do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

§ 3. 1. Uwagi, opinie i propozycje do projektu statutu mieszkańcy sołectw mogą wnosić do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkimi do końca upływu terminu , o którym mowa w §1.

2. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej informacje na temat zgłoszonych uwag , opinii i propozycji wraz z opinią na ich temat oraz ewentualnymi propozycjami zmian w projektach statutów. .

§ 4. Zasady wskazane w §§1- 3 mają odpowiednie zastosowanie do zmian statutów sołectw wymagających konsultacji społecznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim


Anetta Jakubowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »