| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/2012 Rady Gminy Drużbice

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie nadania nazwy placu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje:

§ 1. Dla Placu znajdującego się na części działek o numerach ewidencyjnych: 1130 i 1092/2, w obrębie geodezyjnym 27 - Wadlew, położonego na terenie gminy Drużbice, przy skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 12 z drogą wojewódzką Nr 485, nadaje się nazwę: "Plac ks. Jarosława Burskiego". Szczegółowe położenie Placu określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gminy Drużbice przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice


Jacek Walczyk


Załącznik do Uchwały Nr XV/115/2012
Rady Gminy Drużbice
z dnia 22 marca 2012 r.

Mapa sytuacyjna

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »