| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 81/2012 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka; Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Rawski publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20

zawarte pomiędzy Powiatem Rawskim zwanym w dalszej części porozumienia Powiatem z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Placu Wolności 1 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Rawskiego, w imieniu którego działają:

1. Józef Matysiak - Starosta

2. Marian Krzyczkowski - Wicestarosta

w oparciu o uchwałę Nr XV/108/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowiekciej z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Rawski z Gminą Rawa Mazowiecka w przedmiocie założenia i prowadzenia przez Powiat Rawski publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20,

a

Gminą Rawa Mazowiecka zwaną w dalszej części porozumienia Gminą z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Konstytucji 3 Maja 32 reprezentowaną przez:

Krzysztofa Starczewskiego - Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

działającego w oparciu o uchwałę Nr XVII/86/12 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie: zawarcia porozumienia przez Gminę Rawa Mazowiecka z Powiatem Rawskim w przedmiocie założenia i prowadzenia Publicznego gimnazjum.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest założenie i prowadzenie przez Powiat publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 20 zwanego w dalszej części porozumienia Gimnazjum.

§ 2. Rozpoczęcie działalności Gimnazjum nastąpi z dniem 1 września 2012 r. po przeprowadzeniu naboru do klas I.

§ 3. Powiat będzie sprawował prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do Gimnazjum, zapewniając możliwość nauki wszystkim uczniom z miejscowości wymienionych w § 4 i jednocześnie zapewniając finansowanie jego działalności z otrzymywanej subwencji oświatowej.

§ 4. Gmina zobowiązuje się do utworzenia obwodu obejmującego miejscowości: Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Byszewice, Chrusty Nr 1-22, Głuchówek, Jakubów, Julianów, Julianów Raducki, Kaleń, Konopnica, Leopoldów, Matyldów, Nowy Głuchówek, Pasieka Wałowska, Podlas, Przewodowice, Pukinin, Stary Dwór, Ścieki, Świnice, Wałowice, Zagórze, Żydomice.

§ 5. Strony porozumienia ustalają na rok szkolny 2012/2013 nabór do co najmniej jednego oddziału (klasy).

§ 6. Dowożenie uczniów do Gimnazjum pozostaje w gestii Gminy.

§ 7. W przypadku braku wystarczającego naboru do utworzenia co najmniej jednego oddziału, umożliwiającego powołanie Gimnazjum z dniem 1 września 2012 r. rozpocznie ono funkcjonowanie z dniem 1 września 2013 r. po ponownym przeprowadzeniu naboru do klas I.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 10. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego z możliwością zapewnienia kontynuacji nauki uczniom uczęszczajacym do klas II i klas III.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty i przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12. Porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Starczewski

Starosta


Józef Matysiak


Wicestarosta


Marian Krzyczkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »