| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 i z 2010 r. Nr 57, poz. 353) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego należnego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Radomska:

1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratownicznym - 15,00 zł,

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Radomsko - 9,00 zł.

§ 2. Źródłem wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, będą środki z budżetu miasta dział 754, rozdział 75412, paragraf 3030.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/218/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »