| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Maków

z dnia 23 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Maków , stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/27/07 Rady Gminy Maków z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 252, poz. 2336 i poz. 2337, z 2009 r. Nr 252, poz.2275, z 2011 r. Nr 342, poz. 3407 i poz. 3408) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Gmina położona jest na terenie powiatu skierniewickiego, w województwie łódzkim i obejmuje obszar 81,53 km 2 . " ;

2) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Gmina Maków posiada swój herb, flagę, barwy i hejnał określone w załączniku Nr 1 do Statutu. " ;

3) w §59 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

" 8. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. " ;

4) w§88 skreśla się ust. 3;

5) w §106 ust.5 otrzymuje brzmienie:

" 5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez przewodniczącego komisji. " ;

6) w §123 skreśla się ust.4;

7) § 140 otrzymuje brzmienie:

" § 140. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, zawiera załącznik Nr 2 do Statutu. " ;

8) w §141 skreśla się ust. 4;

9) § 169 otrzymuje brzmienie:

" § 169. Załącznikami do niniejszego Statutu są: Nr 1 - herb, flaga, barwy i hejnał, Nr 2 - wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy. " ;

10) dotychczasowy załącznik Nr 2 - herb, flaga, barwy i hejnał otrzymuje oznaczenie Nr 1;

11) dotychczasowy załącznik Nr 3 - wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy otrzymuje oznaczenie Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


dr inż. Dariusz Kuleta

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »