| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/86/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 13 czerwca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łęki Szlacheckie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust.1 pkt 6 i ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łęki Szlacheckie, udostępnione operatorom i przewoźnikom zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęki Szlacheckie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życiepo upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Jerzy Łaski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/86/2012
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 13 czerwca 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Łęki Szlacheckie

Lp.

Lokalizacja przystanku
(Miejscowość)

Liczba przystanków

Droga numer

1.

Adamów

1

3926E

2.

Bęczkowice

1

3926E

3.

Dobrenice

1

3918E

4.

Dobreniczki

1

3918E

5.

Dobreniczki

1

110208E

6.

Dorszyn

1

3918E

7.

Felicja

1

3918E

8.

Górale

1

3918E

9.

Huta

1

110207E

10.

Janów

1

3926E

11.

Lesiopole

1

110206E

12.

Łęki Szlacheckie

2

1513E

13.

Ogrodzona

2

1513E

14.

Olszyny

1

3918E

15.

Piwaki

1

16.

Podstole

1

3926E

17.

Reducz

1

3918E

18.

Stanisławów

1

110206E

19.

Stanisławów

1

1513E

20.

Teklin

1

1513E

21.

Teklin

1

22.

Tomawa

1

3926E

23.

Tomawa-Kolonia

1

3926E

24.

Trzepnica

2

1513E

25.

Trzepnica

2

3926E

26.

Żerechowa

1

3926E

27.

Żerechowa

1

1516E


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/86/2012
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 13 czerwca 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łęki Szlacheckie

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie, które stanowią własność Gminy Łęki Szlacheckie lub są przez nią zarządzane, zwanymi dalej "przystankami", mogą korzystać: operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego, zwani dalej "przewoźnikami".

2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne.

§ 2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

§ 3. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanku zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników przez czas potrzebny wyłącznie do obsługi pasażerów;

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym
i niepełnosprawnym;

3) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta;

4) korzystania z niego w sposób umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z przystanku na równych prawach;

5) umieszczenie na przystanku na własny koszt wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym;

6) nieumieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

2. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę przewoźnika i ewentualnie jego logo.

3. Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Gminą Łęki Szlacheckie.

§ 4. W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchuw ciągu drogi (np. remont, przebudowa), korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania przystanku komunikacyjnego lub tymczasową zmianę jego lokalizacji. Informacja o czasowym ograniczeniu korzystania z przystanku komunikacyjnego zostanie zamieszczona na tym przystanku komunikacyjnym wraz z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie zainteresowanych przewoźników w sposób zwyczajowo przyjęty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »