| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5/2012/OK Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 8 czerwca 2012r.

do porozumienia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przekazania Gminie Aleksandrów Łódzki prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej

W dniu 8 czerwca 2012 r. do porozumienia wymienionego na wstępie, na podstawie § 7 ust. 2 tego porozumienia zawarto aneks, pomiędzy Powiatem Zgierskim, zwanym dalej "Przekazującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgierskiego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, w imieniu którego działają:

1) Krzysztof Kozanecki - Starosta Zgierski,

2) Marcin Karpiński - Wicestarosta Zgierski,

a Gminą Aleksandrów Łódzki, zwaną dalej "Przyjmującym", reprezentowaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego - Jacka Lipińskiego, z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy pl. Tadeusza Kościuszki 2.

§ 1. Strony zawierają aneks do porozumienia wymienionego na wstępie, dotyczący ustalenia na rok 2012 części pierwszej środków finansowych, o której mowa w § 7 ust. 4 porozumienia, a także części drugiej środków finansowych, o których mowa w § 7 ust. 6 porozumienia, na współfinansowanie prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim i wprowadzają następujące zmiany:

1) w § 7 porozumienia ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W roku 2012 kwota, o której mowa w ust. 4, wynosi 289.346,- zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych) zgodnie z załącznikiem do porozumienia.";

2) w § 7 porozumienia ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W roku 2012 zwaloryzowaną część środków finansowych, o której mowa w ust. 6, ustala się w wysokości 109.296 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych).";

3) załącznik do porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego


Jacek Lipiński

Starosta Zgierski


Krzysztof Kozanecki


Wicestarosta Zgierski


Marcin Karpiński


Załącznik do Aneksu Nr 5/2012/OK
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 8 czerwca 2012 r.

" Załącznik do porozumienia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przekazania Gminie Aleksandrów Łódzki prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej.

Wzór obliczenia części środków finansowych na rok 2012,
o której mowa w § 7 ust. 4 porozumienia.

Lp.

Parametr

Wartość

1.

Liczba uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki wg stanu na dzień 30 września 2011 r. (Lg)

2.385

2.

Liczba uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Zgierski mających swą siedzibę na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki wg stanu na dzień 30 września 2011 r. (Lp)

673

3.

Kwota finansowego standardu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 dla Powiatu Zgierskiego (A)

4.942,4245 zł

4.

Wskaźnik korygujący na rok 2012 dla Powiatu Zgierskiego (Di)

0,9668854863

5.

Wartość wagi na finansowanie placówek realizujących powiatowe zadania pozaszkolne (P40)

0,03

6.

Część wartości wagi (P40) na finansowanie placówek realizujących powiatowe zadania pozaszkolne (Pp)

66 %

Wzór obliczenia wysokości części dotacji (Wd) dla Gminy Aleksandrów Łódzki na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury wynikająca z zasad ustalania części oświatowej subwencji ogólnej:

Wd = (Lg + Lp) * A * Di * (P40 * Pp)

Po zastosowaniu wartości powyższych parametrów:

Wd = (2.385 + 673) * 4.942,4245 zł * 0,9668854863 * (0,03 * 66%)

Wd = 3.058 * 4.778,7585 zł * 0,0198

Wd = 289.346 zł".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »