| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 194/2012 Wojewody Łódzkiego

z dnia 13 lipca 2012r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ręczno w okręgu wyborczym Nr 1

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Ręczno w okręgu wyborczym Nr 1, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 września 2012 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na terenie Gminy Ręczno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 194/2012
Wojewody Łódzkiego

z dnia 13 lipca 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO RADY GMINY RĘCZNO

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 18 lipca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego zarządzającego wybory uzupełniające do Rady Gminy Ręczno w okręgu wyborczym Nr 1

do 28 lipca 2012 r. *

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, numerze, granicach oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 30 lipca 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie

do 2 sierpnia 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie

do 17 sierpnia 2012 r. do godz.24 00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie list kandydatów na radnych

do 24 sierpnia 2012 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Ręczno kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowej Górze

do 26 sierpnia 2012 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowej Górze,

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Ręcznie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

do 1 września 2012 r.*

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Ręcznie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów

do 2 września 2012 r.*

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Ręcznie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowej Górze

- sporządzenie spisu wyborców

do 6 września 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

14 września 2012 r. o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej

15 września 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowej Górze spisu wyborców

16 września 2012 r.
godz. 8 00 - 22 00

- przeprowadzenie głosowania

* zgodnie z art.205 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »