| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/502/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr. 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. z Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172),

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/502/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 21 czerwca 2012 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

7 533

0

DEPARTAMENT ds. PO KAPITAŁ LUDZKI

7 533

0

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2 611

0

15011

Rozwój przedsiębiorczości

2 611

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

2 611

0

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 611

0

Razem

2 611

0

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2 100

0

71095

Pozostała działalność

2 100

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

2 100

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

244

0

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 856

0

Razem

2 100

0

730

NAUKA

38

0

73095

Pozostała działalność

38

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

38

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

38

0

Razem

38

0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 784

0

80195

Pozostała działalność

2 784

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1 795

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

8

0

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 787

0

Razem

1 795

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

989

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

682

0

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

307

0

Razem

989

0

OGÓŁEM

7 533

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/502/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 21 czerwca 2012 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

22 825

15 292

DEPARTAMENT ds. PO KAPITAŁ LUDZKI

7 533

0

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

7 533

0

75814

Różne rozliczenia finansowe

7 533

0

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.1 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

4 711

0

2919

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależne lub w nadmiernej wysokości

4 467

0

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

244

0

Razem

4 711

0

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

38

0

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

38

0

Razem

38

0

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.1 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1 795

0

2919

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależne lub w nadmiernej wysokości

1 787

0

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

8

0

Razem

1 795

0

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 9.3 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

989

0

2919

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależne lub w nadmiernej wysokości

307

0

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

682

0

Razem

989

0

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w ŁODZI

15 292

15 292

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

15 292

15 292

85332

Wojewódzkie urzędy pracy

15 292

15 292

Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1

0

15 292

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

0

15 292

Razem

0

15 292

Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1

15 292

0

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

15 292

0

Razem

15 292

0

ZADANIA WŁASNE

2 699

2 699

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w ŁODZI

2 699

2 699

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 699

2 699

85332

Wojewódzkie urzędy pracy

2 699

2 699

Roczny plan działań informacyjno - promocyjnych - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1

0

2 699

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 699

Razem

0

2 699

Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1

2 699

0

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2 699

0

Razem

2 699

0

OGÓŁEM

25 524

17 991

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »