| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/129/12 Rady Gminy Czerniewice

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, pozz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Czerniewice na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Czerniewice w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czerniewicach, tablicach w sołectwach Gminy Czerniewice oraz opublikowanie w Biuletynie Infomacji Publicznej.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX/240/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Czerniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z 2002r. Nr 169, poz. 2429, z 2006 r. Nr 283, poz. 2196).

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Czerniewice obejmującej lata 2010- 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Koczywąs


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/129/12
Rady Gminy Czerniewice
z dnia 22 czerwca 2012 r.


Numer okręgu


Granice okręgu

liczba wybieranych radnych
w okręgu

1

SOŁECTWO: ANNOPOL DUŻY
wieś: Annopol Duży, Annopol Mały
SOŁECTWO: PAULINÓW
wieś: Paulinów
SOŁECTWO: STANISŁAWÓW STUDZIŃSKI
wsie: Stanisławów Studziński, Helenów
SOŁECTWO: TEODOZJÓW
wieś: Teodozjów
1

2

SOŁECTWO: DĄBRÓWKA
wieś: Dąbrówka
SOŁECTWO: LECHÓW
wieś: Lechów


1

3

SOŁECTWO: NOWE STUDZIANKI
wieś: Nowe Studzianki
SOŁECTWO: STUDZIANKI
wieś: Studzianki


1

4

SOŁECTWO: ANNÓW
wieś: Annów
SOŁECTWO: MAŁA WOLA
wieś: Mała Wola, Dzielnica


1

5

SOŁECTWO: CZERNIEWICE- wieś:
wieś: Czerniewice- ULICE: Mazowiecka od nr 1 do 13, nr nr 15, 17, 19 oraz od nr 22 do nr ostatniego, K.Kika, Leśna
wieś: Zagóry


1

6

SOŁECTWO: CZERNIEWICE- wieś:
wieś: Czerniewice - ULICE: Osiedlowa, Parkowa, Polna, Południowa, Północna, Szkolna, Wschodnia, Zakładowa
wieś: Józefów


1

7

SOŁECTWO: CZERNIEWICE- OSIEDLE
ULICE: Akacjowa, Brzozowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Mazowiecka nr nr 14, 16, 18, 20, 21, Zachodnia.


1

8

SOŁECTWO: GAJ
wieś: Gaj
SOŁECTWO: WIELKA WOLA
wieś: Wielka Wola


1

9

SOŁECTWO: CHOCIW
wieś: Chociw od nr 10 do nr 101


1

10

SOŁECTWO: CHOCIW
wieś: Chociw od nr 1 do nr 9 i od nr 102 do nr 142
SOŁECTWO: WALE
wieś: Wale


1

11

SOŁECTWO: KRZEMIENICA
wieś: Krzemienica
SOŁECTWO: LIPIE
wieś: Lipie


1

12

SOŁECTWO: STANISŁAWÓW LIPSKI
wieś: Stanisławów Lipski
SOŁECTWO: TUROBÓW
wieś: Turobów
SOŁECTWO: WÓLKA JAGIELCZYŃSKA
wieś: Wólka Jagielczyńska


1

13

SOŁECTWO: NOWA STRZEMESZNA
wieś: Nowa Strzemeszna
SOŁECTWO: STRZEMESZNA
wieś: Strzemeszna
SOŁECTWO: STRZEMESZNA PIERWSZA
wieś: Strzemeszna Pierwsza


1

14

SOŁECTWO: CHOCIWEK
wieś: Chociwek
SOŁECTWO: ZUBKI DUŻE
wieś: Zubki Duże
SOŁECTWO: ZUBKI MAŁE
wieś: Zubki Małe


1

15

SOŁECTWO: PODKOŃSKA WOLA
wsie: Podkońska Wola, Podkonice Małe
SOŁECTWO: PODKONICE DUŻE
wieś: Podkonice Duże
SOŁECTWO: PODKONICE MIEJSKIE
wieś: Podkonice Miejskie


1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »