| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/242/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej, obowiązującą na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, w następującej wysokości :

1. Targowisko Miejskie - Plac G. Narutowicza

1) za zajęcie stanowiska do sprzedaży ( za każdy rozpoczęty m2 ) - 2,20 zł

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza oraz innych pojemników - 1,10 zł

2. Targowiska Miejskie - ul. Mazowiecka i ul. Akacjowa

1) za zajęcie stanowiska do sprzedaży ( za każdy rozpoczęty m2 ) - 1,65 zł

3. Pozostałe miejsca

1) za zajęcie miejsca do sprzedaży ( za każdy rozpoczęty m2 ) - 4,00 zł

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Poboru opłaty targowej dokonuje się w gotówce.

§ 4. Na potwierdzenie przyjętej opłaty targowej inkasent wydaje sprzedającemu dowód wpłaty przy użyciu kasy rejestrującej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 772/2002 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zmieniona uchwałą Nr XI/151/03 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 1 października 2003 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.


Stanisław Stańdo

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »