| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/88/12 Rady Gminy Brąszewice

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Brąszewice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. Nr 567) w związku z art. 417 § 1 i 2, art. 418 § 1 oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 558, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Brąszewice na stałe okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Brąszewice w każdym okregu, w sposób określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brąszewice.

§ 3. Przekazuje się niezwłocznie po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/253/2002 Rady Gminy w Brąszewicach z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie podziału na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województawa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brąszewicach, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Strumiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/88/12
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Podział Gminy Brąszewice na stałe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Błota, Kosatka ( Kosatka, Pasie)

1

2

Braszewice I - Brąszewice ulice: Brzozowa, Górna, Krótka, Masztowa, Parkowa, Polna, Sieradzka od nr 1 do nr 75.

1

3

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kasztanowa, Ks. Nierychlewskiego, Łąkowa, Starowiejska, Świerkowa, Wojkowska

1

4

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kościelna, Osiedlowa, Sieradzka od nr 76 do końca, Żychty

1

5

Brąszewice II - Brąszewice ulice: Leśna i Zabrodzie

1

6

Bukowiec

1

7

Chajew, Kolonia Chajew

1

8

Czartoria (Ciołki, Czartoria, Lisy, Wiry), Wojtyszki, Wólka Klonowska (Wólka Klonowska, Żarnów)

1

9

Gałki ( Gałki, Żuraw)

1

10

Trzcinka (Budy, Orły, Pokrzywniaki, Trzcinka), Wiertelaki (Salomony, Sowizdrzały, Szymaszki, Wiertelaki)

1

11

Kamieniki (Grabostaw, Kamieniki, Pipie)

1

12

Godynice (Ciupki, Godynice, Zagóra, Zagórcze)

1

13

Przedłęcze

1

14

Starce, Sokolenie (Kurpie, Sokolenie, Tomczyki, Złote)

1

15

Szczesie, (Szczesie, Zwierzyniec), Zadębieniec (Pędziwiatry, Pluty, Zadębieniec)

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Zawadzka-Siesicka, MarokoArt.com

MarokoArt.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »