| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/97/12 Rady Gminy Piątek

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Piątek na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Piątek na stałe obwody głosowania oraz ustala się ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Piątek w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątek, na stronie internetowej BIP gminy oraz sołectwach Gminy Piątek.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 213/XXXIX/02 Rady Gminy Piątek z dnia 10.07.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Gminy Piątek Nr 10/98 z dnia 11.09.1998 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Piątek


mgr Krzysztof Wójcik


Załącznik do Uchwały Nr XX/97/12
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Podział Gminy Piątek na obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania - miejscowości

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

Piątek, Piekary

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku
Piątek ul. Kutnowska 19

2.

Bielice, Broników, Łęka, Orenice, Jasionna, Stare Piaski, Leżajna, Sułkowice Pierwsze, Sułkowice Drugie, Krzyszkowice, Konarzew, Błonie, Witów, Pokrzywnica, Młynów

Szkoła Podstawowa
w Piątku
ul. Szkolna 1

3.

Górki Łubnickie, Łubnica, Mchowice, Żabokrzeki, Boguszyce, Czerników, Mysłówka, Sypin, Borowiec, Śladków Podleśny, Śladków Rozlazły

Szkoła Podstawowa
w Czernikowie

4.

Balków, Goślub, Goślub - Osada, Janowice, Janówek, Michałówka

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Goślubiu

5.

Górki Pęcławskie, Janków, Orądki, Pęcławice, Pęcławice Parcele, Rogaszyn, Włostowice, Włostowice Parcele

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie


Uzasadnienie

Tabela do uzasadnienia

Numer
obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania - miejscowości

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Numer okręgu wyborczego

Liczba mieszkańców

1.

Piątek, Piekary

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa
w Piątku
Piątek ul. Kutnowska 19

1,2,3,4,5

2068

2.

Bielice, Broników, Łęka, Orenice, Jasionna, Stare Piaski, Leżajna, Sułkowice Pierwsze, Sułkowice Drugie, Krzyszkowice, Konarzew, Błonie, Witów, Pokrzywnica, Młynów

Szkoła Podstawowa
w Piątku
ul. Szkolna 1

9, 10, 11, 12

1626

3.

Górki Łubnickie, Łubnica, Mchowice, Żabokrzeki, Boguszyce, Czerników, Mysłówka, Sypin,
Borowiec, Śladków Podleśny, Śladków Rozlazły

Szkoła Podstawowa
w Czernikowie

13, 14, 15

1267

4.

Balków, Goślub, Goślub - Osada, Janowice, Janówek, Michałówka

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Goślubiu

6, 7

963

5.

Górki Pęcławskie, Janków, Orądki, Pęcławice, Pęcławice Parcele, Rogaszyn, Włostowice, Włostowice Parcele

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jankowie

8

438

Przepis art. 12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wskazuje, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 mieszkańców. Jednak w uzasadnionych przypadkach miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. Taka sytuacja ma miejsce w obwodzie głosowania Nr 5 z siedzibą w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie. Liczba mieszkańców w tym obwodzie wynosi 438 osób. Siedziba obwodowej komisji wyborczej nie została zmieniona ze względu na przyzwyczajenie mieszkańców, przeprowadzenie remontu lokalu oraz dostosowanie lokalu do osób niepełnosprawnych. Całkowity brak bezpośrednich połączeń komunikacyjnych pomiędzy innymi miejscowościami w sposób istotny ograniczyłoby i utrudniłoby dotarcie mieszkańcom starszym i niepełnosprawnym do innego lokalu wyborczego utworzonego na terenie gminy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Sołtys

radca prawny, doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, trener, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »