| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/54/12 Rady Gminy Rozprza

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie w sprawie podziału Gminy Rozprza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 poz.967), art. 12 § 2-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) - na wniosek Wójta Gminy Rozprza uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Rozprza na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady poczynione w niniejszej uchwale wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozprza.

§ 4. Traci moc uchwała nr IX/73/11 z dnia 2 września 2011 roku.

§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Rozprza, tablicach sołectw, na stronie internetowej Gminy Rozprza i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Gemel


Załącznik do Uchwały Nr XVII/54/12
Rady Gminy Rozprza
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Podział gminy na stałe obwody głosowania

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1


Osiedle Przylesie w Niechcicach

sołectwa: Niechcice, Cieślin, Wola Niechcicka Stara

Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Niechcicach
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

2


sołectwa: Biała Róża- Budy Porajskie, Truszczanek - Gieski, Świerczyńsko, Wroników - Bogumiłów - Adolfinów

Sala zebrań
w Truszczanku

3


sołectwa: Białocin, Budy, Nowa Wieś

sołectwa: Stara Wieś, Bryszki

Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi

4


Rozprza ul. Piotrkowska, Leśna, Osiedlowa, Pawlikowskiego, Sportowa, Spacerowa, Sosnowa, Słoneczna, Kwiatowa, Krótka, Cicha.

Rozprza ul. Kościuszki, Nowa, Wąska, Świerczewskiego, Rynek Piastowski, Parkowa, Al. 900-lecia, Kolejowa, Polna.

Szkoła Podstawowa
w Rozprzy
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

5


sołectwa: Bazar, Kęszyn-Dzięciary, Magdalenka, Kisiele, Pieńki.

sołectwa: Ignaców, Cekanów, Romanówka - Stefanówka.

Gimnazjum
w Rozprzy

6


sołectwa: Longinówka, Janówka

sołectwa: Milejów, Milejowiec, Łazy Duże

Szkoła Podstawowa
w Milejowie
Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych

7


sołectwa: Bagno, Łochyńsko

sołectwa: Rajsko Małe, Lubień

sołectwa: Straszów - Straszówek, Zmożna Wola, Rajsko Duże

Szkoła Podstawowa
w Straszowie

8


sołectwo: Mierzyn- Kol. Mierzyn

Szkoła Podstawowa
w Mierzynie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »