reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Gminy Rusiec

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Rusiec na obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 567), art. 12 § 2 - 3 i § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Rusiec na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Rusiec w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ruścu oraz na tablicach ogłoszeń sołtysów Gminy Rusiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/137/2012
Rady Gminy Rusiec
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Podział gminy Rusiec na stałe obwody głosowania

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania
(sołectwa):

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Andrzejów, Jastrzębice, Korablew, Kuźnica, Rusiec I: Krasowa, ulice: Leśna, Łąkowa, Koniecpolskiego, Krótka, Kwiatowa, Piaskowa, Targowa, Wieluńska od nr 56 do 96 oraz od nr 31 do nr 55 (nieparzyste), Żeromskiego;

Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35

2.

Antonina, Rusiec I: Maliniec, Orzeł, ulice - Kilińskiego, Polna, Południowa, Świerczewskiego, Zielona, Rusiec II: Rusiec Kolonia, ulice - Dąbrowskiego, Dworcowa, Konopnickiej, Kościuszki, Mickiewicza, Rybna, Wieluńska od nr 1 do 30a oraz od nr 32 do 54 (parzyste);

Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu
ul. Koniecpolskiego 5

3.

Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Wincentów,
Wola Wiązowa, Zakurowie;

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Woli Wiązowej

4.

Dąbrowa Rusiecka, Dębina, Rusiec I: Żary;

Dom Dziecka
w Dąbrowie Rusieckiej

5.

Aleksandrów, Annolesie, Dęby Wolskie, Zalasy;

Budynek byłej Szkoły Podstawowej
w Dąbrówkach Kobylańskich

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama