| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Kiełczygłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r.poz. 567) oraz art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, 965. Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz.13, Nr 159, poz. 945, z 2012r. poz. 472)

Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przebieg dróg gminych zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Danuta Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 26 września 2012 r.

Zestawienie dróg zaliczanych do kategorii dróg gminnych Gminy Kiełczygłów

Nr ewid. drogi

Przebieg drogi / ulicy (początek, przez, koniec)

G000001

Kiełczygłówek - Kuszyna - Kuźnica

G000002

Lipie - Beresie Duże - Delfina

G000003

Zalasy - Pierzyny Duże - Kiełczygłówek

G000004

Huta - Dryganek Duży - Kule - Otok

G000005

Glina Duża - Dryganek - Glina Mała - Brutus

G000006

Dryganek Duży - Osina Duża

G000007

Obrów - Sówki

G000008

Rząśnia - Brutus - Marcelin

G000009

Kiełczygłów - Kolonia Kiełczygłów

G000010

Kiełczygłów Okupniki - Skoczylasy - Peciaki

G000011

Podrwinów - Tuchań - Chorzew - Kolonia Chorzew

G000012

Kolonia Chorzew

G000013

Chorzew - Młynki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 26 września 2012 r.

PRZEBIEG DRÓG

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »