| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74/XV/12 Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 18 września 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Brzeźnica

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 1023, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Nowa Brzeźnica stanowiącym załącznik do uchwały Nr 17/IV/03 Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 256, poz. 2273, z 2009 r. Nr 323, poz. 2695) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Nowa Brzeźnica - Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowa Brzeźnica otrzymuje brzmienie:

"Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Nowa Brzeźnica Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowa Brzeźnica

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy oraz Filie w Dubidzach i Prusicku.

3. Publiczne Przedszkole w Nowej Brzeźnicy.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Brzeźnicy z filiami:

- w Dubidzach,

- w Dworszowicach Kościelnych,

- w Prusicku.

5. Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy."

2) W § 13. statutu skreśla się ust.2.

3) W § 43. statutu skreśla się ust. 2 i ust. 3.

4) W § 44. statutu w miejsce treści dotychczasowej wpisuje sie treść natępującą "§ 44. Dochodami gminy są dochody określone w stosownych przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego."

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu Gminy Nowa Brzeźnica nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Bednarska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »