| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/162/12 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, logopedów zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 96, poz.567 ) oraz art.42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 228, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla nauczycieli pedagogów, logopedów zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć w wymiarze 30 godzin.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXV/139/12 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, logopedów zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobryszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Grzegorz Zasempa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »