| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Buczek

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Buczek na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281,Nr 94, poz. 550), art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz na wniosek Wójta Gminy Buczek, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Buczek na obwody głosowania i ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/2012
Rady Gminy Buczek
z dnia 29 października 2012 r.

Granice obwodów głosowania

Nr obwodu

Granice obwodu glosowania
(sołectwo, wieś)

Adres siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Wsie:
Bachorzyn
Buczek
Józefatów
Kowalew
Petronelów
Wola Buczkowska

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku
ul. Szkolna 3

2

Wsie:
Brodnia Dolna
Brodnia Górna
Gucin
Wilkowyja

budynek OSP w Brodni Górnej
Brodnia Górna nr 45

3

Wsie:
Czestków A
Czestków B
Czestków F
Czestków - Osiedle
Dąbrówka

Szkoła Filialna w Czestkowie
Czestków B nr 10c

4

Wsie:
Czarny Las
Grzeszyn
Malenia
Sowińce
Strupiny
Wola Bachorska

Szkoła Podstawowa w Maleni
Malenia nr 1

5

Wsie:
Dąbrowa
Luciejów
Sycanów

budynek OSP w Luciejowie
Luciejów nr 50a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »