| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/124/2012 Rady Gminy Masłowice

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r., poz. 567 ) art. 10 ust. 1 w zw. z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 , Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Masłowice:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 688,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 806,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 918,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) o liczbie osi jezdnych dwie - 636,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych trzy - 1 164,00 zł,

c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej - 1 900,00 zł,

3) od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) o liczbie osi jezdnych dwie -1 436,00 zł,

b) o liczbie osi jezdnych trzy - 1 808,00 zł,

c) liczbie osi jezdnych cztery i więcej - 2 814,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 688,00 zł,

- powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton - 804 ,00 zł,

- od 9 ton i poniżej 12 ton - 918,00 zł,

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych dwie - 1618,00 zł ,

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 1430,00 zł ,

b) powyżej 36 ton, które mają:

- dwie osie jezdne - 1618, 00 zł,

- trzy osie jezdne i więcej - 1974,00 zł,

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych dwie - 2 178,00 zł,

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 1 974,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi jezdnych dwie - 2 222,00 zł,

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 2 820,00 zł,

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -od 7 ton i poniżej 12 ton - 288,00 zł,

8) od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych jedna - 368,00 zł,

- o liczbie osi jezdnych dwie - 976,00 zł,

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 776,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi jezdnych jedna - 368,00 zł,

- o liczbie osi jezdnych dwie - 1 318,00 zł,

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 1 080,00 zł,

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych jedna - 644,00 zł,

- o liczbie osi jezdnych dwie - 1 480,00 zł,

- o liczbie osi trzy i więcej - 1 080,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi jezdnych jedna - 644,00 zł,

- o liczbie osi jezdnych dwie - 1 950,00 zł,

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 1 468,00 zł,

10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 804,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 260,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/60/11 Rady Gminy Masłowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 371, poz. 3972).

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »