| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/199/12 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/189/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr117,poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012r., poz. 567) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. nr 102, poz.584, nr 112, poz. 654, nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/189/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso § 1 pkt. 2 lit e) otrzymuje brzmienie:

"" Określa się stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części (stawka w złotych):

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej - 5,20

- pozostałych o charakterze letniskowym lub użytkowanym na ten cel od 1 m2powierzchni użytkowej - 7,65 ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »