| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Komunikat Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia informacji o przyjęciu zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 34 ust. 1 Statutu Województwa Łódzkiego przyjętego Uchwałą Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lodz. z 2008 r. Nr 316, poz. 2704) Zarząd Województwa Łódzkiego informuje:

1. W dniu 7 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 1286/12 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 37/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą Nr 429/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09.04.2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, zmienionej Uchwałą Nr 59/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr 475/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 marca 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr 781/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., zmienionej uchwałą Nr 1027/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 czerwca 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr 1094/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

2. Opis wprowadzonych zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 oraz dokument w wersji scalonej zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi www.rpo.lodzkie.pl.

3. Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały, tj. od 7 sierpnia 2012 r.

4. Wprowadzone zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 związane są ze zmianą linii demarkacyjnej, zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej , realokacją wolnych środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne oraz zmianą Kryteriów Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zatwierdzoną przez KM RPO WŁ Uchwałą Nr 8/12 z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Członek Zarządu Województwa Łódzkiego


Marcin Bugajski

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego


Artur Bagieński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »