| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 złotych miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 złotych miesięcznie.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej wielkości:

1) 120 l - 26,00 zł;

2) 240 l - 38,00 zł;

3) 1100 l - 114,00 zł;

4) 5000 l - 999,40 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik o określonej wielkości wynosi odpowiednio:

1) 120 l - 19,50 zł;

2) 240 l - 28,50 zł;

3) 1100 l - 85,50 zł;

4) 5000 l - 799,50 zł.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości i stawki określonej w ust. 1 albo w ust. 2.

§ 4. W przypadku gdy nieruchomość jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 i §3 ust. 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »