| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/226/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na obszarze Gminy Wola Krzysztoporska jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą", ustaloną zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

2. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska, którą składa Wójtowi Gminy w ustalonym terminie.

3. Opłatę uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:

1) za I kwartał - do 15 kwietnia,

2) za II kwartał - do 15 lipca,

3) za III kwartał - do 15 października,

4) za IV kwartał - do 15 stycznia.

4. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Głowacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »