| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 5/2013 Wojewody Łódzkiego

z dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocierzew Południowy

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz.881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) oraz art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Kocierzew Południowy w okręgu wyborczym Nr 2, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 24 marca 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Kocierzew Południowy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013
Wojewody Łódzkiego
z dnia 15 stycznia 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kocierzew Południowy

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 23 stycznia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocierzew Południowy

do 2 lutego 2013 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Kocierzew Południowy o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 4 lutego 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym

do 7 lutego 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Skierniewicach Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym

do 22 lutego 2013 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym list kandydatów na radnego

do 1 marca 2013 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 3 marca 2013 r.*

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Kocierzew Południowy o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

- przyznanie przez Gminna Komisję Wyborczą w Kocierzewie Południowym numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 9 marca 2013 r.*

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 10 marca 2013 r.*

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kocierzewie Południowym obwodowej komisji wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym

do 14 marca 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

22 marca 2013 r. do godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

23 marca 2013 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

24 marca 2013 r. godz. 800-2200

-głosowanie

* Uwaga: zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »