| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 5/2013 Wojewody Łódzkiego

z dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocierzew Południowy

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz.881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) oraz art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Kocierzew Południowy w okręgu wyborczym Nr 2, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 24 marca 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Kocierzew Południowy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013
Wojewody Łódzkiego
z dnia 15 stycznia 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kocierzew Południowy

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 23 stycznia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocierzew Południowy

do 2 lutego 2013 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Kocierzew Południowy o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 4 lutego 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym

do 7 lutego 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Skierniewicach Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym

do 22 lutego 2013 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym list kandydatów na radnego

do 1 marca 2013 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Kocierzew Południowy kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 3 marca 2013 r.*

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Kocierzew Południowy o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

- przyznanie przez Gminna Komisję Wyborczą w Kocierzewie Południowym numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 9 marca 2013 r.*

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kocierzewie Południowym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 10 marca 2013 r.*

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kocierzewie Południowym obwodowej komisji wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym

do 14 marca 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

22 marca 2013 r. do godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

23 marca 2013 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

24 marca 2013 r. godz. 800-2200

-głosowanie

* Uwaga: zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »