| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/170/ 12 Rady Gminy Zadzim

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i Dz. U. z 2012 r., poz.567) i art.10, 11 i art.12 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378) i Obwieszczenia Ministra Finansów1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 578) i Obwieszczenia Ministra Finansów1) z dnia 12 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 743).

§ 1. W Uchwale Nr XXII/149/12 Rady Gminy w Zadzimiu z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok wprowadza się nowe brzmienie załącznika Nr 3 stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województw Łódzkiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/170/ 12
Rady Gminy Zadzim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach )

Stawka podatku na 2013 r. ( w złotych )

-

Liczba osi

-

dwie

trzy

1

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1522,00

X

X

2

od 12 ton włącznie i poniżej 31 ton

X

2415,00

2205,00

3

od 31 ton włącznie i poniżej 40 ton

X

2394,00

2394,00

4

równej i wyższej niż 40 ton

X

2400,00

2900,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »