| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/320/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Miasto Ozorków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 - 3 i § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr XXXII/261/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Ozorków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. poz. 3407), na wniosek Burmistrza Miasta Ozorkowa, Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Miasto Ozorków na stałe obwody głosowania i ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Numery i granice poszczególnych obwodów głosowania obrazuje załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorków.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi.

§ 5. Na uchwałę Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie podziału Gminy Miasto Ozorków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łodzi w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. 1. 1.Tracą moc: uchwała Nr XXXV/237/97 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Ozorkowa, uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr XVIII/113/07 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/237/97 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Ozorkowa, uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr XLIII/438/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/237/97 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Ozorkowa, uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr LXIII/613/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/237/97 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Ozorkowa, uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr LXX/641/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/237/97 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Ozorkowa.

2. Do wyborów nowych przedterminowych i uzupełniających do Rady Miejskiej w Ozorkowie oraz wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Ozorków w trakcie bieżącej kadencji zastosowanie mają przepisy art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/320/12
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Podział Gminy Miasto Ozorków na stałe obwody głosowania

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Generała Sikorskiego od nr 27 do nr 28, Kołłątaja, Lotnicza, Nowe Miasto numery nieparzyste od nr 5 do końca, numery parzyste od nr 8 do końca

Gimnazjum Miejskie
ul. Lotnicza nr 1

2

Konstytucji 3 Maja numery nieparzyste od nr 1 do nr 21, numery parzyste od nr 2 do nr 20, Nowy Rynek od nr 6 do nr 9, Obrońców Westerplatte, Sucharskiego

Przedszkole Miejskie nr 5
ul. Obrońców
Westerplatte 1a

3

Bema, Generała Sikorskiego numery parzyste od nr 28a do nr 32a, Kupiecka, Mielczarskiego, Przędzalniana, Staszica numery parzyste od nr 2 do nr 44, numery nieparzyste od nr 3 do nr 15 , Tkacka, Włókiennicza

Gimnazjum Miejskie
ul. Lotnicza nr 1

4

Kardynała Wyszyńskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 51, Lipowa numery nieparzyste od nr 1 do nr 15, numery parzyste od nr 2 do nr 4, Małachowskiego, Marszałka Piłsudskiego, Nowe Miasto numery parzyste od nr 2 do nr 2a, Nowy Rynek od nr 10 do nr 23, Południowa, Praga, Rataja, Rzeczna, Starzyńskiego

Hala Sportowa MOSiR
ul. Traugutta 2

5

Adamówek numery nieparzyste od nr 15 do końca, numery parzyste od nr 18 do końca, Akacjowa, Aleksandrowska, Armii Krajowej numery parzyste od nr 20 do końca, Działkowa, Generała Sikorskiego numery parzyste od nr 4 do nr 12, nr 9, od nr 29 do nr 32, od nr 34a do końca, Oliwkowa, Staszica numery nieparzyste od nr 17 do końca, numery parzyste od nr 46 do końca, Konarskiego, Miła, Pogodna, Spokojna, Sporna, Zachodnia, Zgodna

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Konarskiego 2

6

Armii Krajowej numery parzyste od nr 2a do nr 16, Konopnickiej numery parzyste od nr 30 do końca, numery nieparzyste od nr 7 do końca, Kaczeńcowa, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja numery parzyste od nr 82 do końca, numery nieparzyste od nr 65 do końca, Krańcowa, Makowa, Malownicza, Nowa, Orzeszkowej, Prosta, Przejazd, Pszeniczna, Rumiankowa, Skrajna, Słoneczna, Słonecznikowa, Solecka, Spacerowa, Sucha, Wąska, Wróblewska, Zaciszna, Zakątna, Zbożowa, Zielona, Żytnia

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Konarskiego 2

7

Bajana, Brzoskwiniowa, Cegielniana, Czereśniowa, Konstytucji numery nieparzyste od nr 23 do nr 63, numery parzyste od nr 34 do nr 78, Łęczycka numery nieparzyste od nr 1 do nr 5, numery parzyste od nr 2 do 2b, Malinowa, Morelowa, Narutowicza, Traugutta, Wigury, Wiśniowa, Wybickiego, Żeromskiego

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Cegielniana 25

8

Gębicka, Konopnickiej numery nieparzyste od nr 1 do nr 3L, numery parzyste od nr 2 do nr 28a, Łąkowa, Łęczycka numery parzyste od nr 4 do końca, numery nieparzyste od nr 7 do końca, Miętowa, Młynarska, Północna, Rolna, Stypułkowskiego

Przedszkole Miejskie 1
ul. Wigury 7a

9

Joselewicza, Kardynała Wyszyńskiego numery parzyste od nr 2 do końca, Kościelna, Kościuszki nr 2, od nr 4 do końca, numery nieparzyste od nr 7 do końca, Listopadowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Plac Jana Pawła II, Słowackiego, Żwirki

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Listopadowa 6b

10

Dolna, Górna, Kilińskiego, Krasickiego, Kraszewskiego, Łączna, Maszkowska, Partyzantów numery parzyste od nr 2 do nr 6, od nr 10 do końca, numery nieparzyste od nr 1 do nr 11, od nr 15 do końca, Piaskowa, Polna, Porucznika Olczaka, Różana, Sienkiewicza numery nieparzyste od nr 1 do nr 55, numery parzyste od nr 2 do nr 20, Średnia numery parzyste od nr 2 do nr 56, numery nieparzyste od nr 1 do nr 51, Wiatraczna, Zgierska numery parzyste od nr 2 do nr 38, numery nieparzyste od nr 1 do nr 37

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Średnia 30

11

Brzozowa, Dębowa, Jałowcowa, Jodłowa, Klonowa, Liściasta, Podleśna numery parzyste od nr 24 do końca, numery nieparzyste od nr 25 do końca, Poprzeczna numery parzyste od nr 6 do końca, numery nieparzyste od nr 3 do końca, Średnia numery nieparzyste od nr 53 do końca, numery parzyste od nr 58 do końca, Świerkowa, Zagajnikowa

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Średnia 30

12

Adamówek numery nieparzyste od nr 1 do nr 13, numery parzyste od nr 6 do nr 16b, Borowikowa, Cicha, Cmentarna, Chabrowa, Graniczna numery nieparzyste od nr 1 do nr 69, od nr 75 do nr 89, numery parzyste od nr 8 do nr 28, Grzybowa numery nieparzyste od nr 1 do nr 11, numery parzyste od nr 4 do nr 6, od nr 12 do nr 14, Kochanowskiego, Kowalewicka, Krótka, Krzeszewska, Kwiatowa, Leśna, Lipowa numery parzyste od nr 14 do nr 46, numery nieparzyste od nr 19 do nr 25, Nowokrzeszewska, Podleśna numery nieparzyste od nr 1 do nr 23, numery parzyste od nr 2 do nr 20, Poprzeczna nr 1, nr 2, nr 2a, Reja, Rydzowa, Rzemieślnicza, Sienkiewicza numery nieparzyste od nr 57 do końca, Sosnowa, Tartaczna, Wiejska, Wodna, Wschodnia, Wspólna, Zgierska numery nieparzyste od nr 41 do 105a, od nr 107 do nr 127, numery parzyste od nr 44 do nr 96, od nr 114 do nr 118, Źródlana

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Zgierska 15a


Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/320/12
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Miasto Ozorków

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »