| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 126/XXII/2012 Rady Gminy w Rogowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy w Rogowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej "opłatą", uiszczana będzie raz na miesiąc bez wezwania, do dnia 10 każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc, począwszy od opłaty za miesiąc lipiec 2013 r. w terminie do dnia 10 sierpnia 2013 r.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni, od dnia złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Opłata uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rogowie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Rogów.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »