| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/182/13 Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391, poz. 951), Rada Miejska w Złoczewie uchwala,co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są uiszczać w następujących terminach:

1) za styczeń, luty - do 15 marca danego roku;

2) za marzec, kwiecień- do 15 maja danego roku;

3) za maj, czerwiec- do 15 lipca danego roku;

4) za lipiec, sierpień- do 15 września danego roku;

5) za wrzesień, październik- do 15 listopada danego roku;

6) za listopad, grudzień- do 15 stycznia następnego roku.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie


Andrzej Aleksandrowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »