| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 35/2013 Wojewody Łódzkiego

z dnia 18 lutego 2013r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pęczniew

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889; z 2012 r. poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Pęczniew w okręgu wyborczym nr 7, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę, dnia 28 kwietnia 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Pęczniew.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2013
Wojewody Łódzkiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY PĘCZNIEW

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 27 lutego 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pęczniew w okręgu wyborczym nr 7

do 9 marca 2013 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, numerze, granicach oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 11 marca 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie

do 14 marca 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Sieradzu Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie

do 29 marca 2013 r.
(do godz. 2400)

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie list kandydatów na radnego

do 5 kwietnia 2013 r.

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 7 kwietnia 2013 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 13 kwietnia 2013 r.*

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pęczniewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego ich numery, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 14 kwietnia 2013 r.*

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy w Pęczniewie,
- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Pęczniewie obwodowej komisji wyborczej

do 18 kwietnia 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

26 kwietnia 2013 r. (do godz. 2400)

- zakończenie kampanii wyborczej

27 kwietnia 2013 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

28 kwietnia 2013 r.
godz. 800-2200

- głosowanie

Uwaga:

* Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »