| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/202/12 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/09 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Na podstawie art.49 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247, poz.1821; z 2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, nr 97, poz.800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706; z 2011 r. Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz.908 ) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z 2012 r. poz.567) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje :

§ 1. W §17 załącznika do Uchwały Nr XXV/182/09 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dodaje się ust.4 w brzmieniu: "W miarę posiadanych środków finansowych fundusz nagród dla nauczycieli może być zwiększony maksymalnie do 2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Grzegorz Zasempa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »