| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 7/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

z dnia 12 marca 2013r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Mokry Las"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.[1]) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Mokry Las", zwany dalej rezerwatem, stanowi obszar lasu o łącznej powierzchni 14,59 ha położony na terenie gminy Siemkowice, w powiecie pajęczańskim.

§ 2. W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Wieluń na lata 2007-2016, na terenie leśnictwa Mokry Las, obrębu Kraszkowice jako oddziały: 98 a, b.

§ 3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemów lasów wilgotnych z udziałem jodły.

§ 4. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

1) rodzaj - leśny (L) ;

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

typ - fitocenotyczny (PFi) ,

podtyp - zbiorowisk leśnych (zl) ;

3) ze względu na główny typ ekosystemów:

typ - leśny i borowy (EL) ,

podtyp - lasów mieszanych nizinnych (lmn) .

§ 5. Sprawowanie nadzoru nad rezerwatem powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Łodzi.

§ 6. Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 51/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mokry Las" (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2010 r. Nr 194, poz.1569).

2. Rozporządzenie Nr 32/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mokry Las" (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2008 r. Nr 349 poz. 3042).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego[2]) .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi


Kazimierz Perek


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119 poz. 804 , z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

[2]) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 39, poz. 230), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119 poz. 804 , z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165), z tym że na podstawie art. 153 przywołanej ustawy, rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem w rozumieniu niniejszej ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »