| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/172/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art.15 i 19 pkt. 1 lit. a, pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży:

a) z samochodu osobowego i dostawczego - 3

b) z samochodu ciężarowego - 6

c) z samochodu ciężarowego z przyczepą - 11 zł

2) płodów rolnych, owoców, warzyw z samochodu osobowego, dostawczego, ciągnika z przyczepą, - 2

3) przy sprzedaży z zajętego placu pod stoisko (stragan, stół, wiatę) za 1 m2powierzchni - 3

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

1) w poszczególnych sołectwach sołtysów - wykaz sołtysów stanowi załącznik Nr 1 do uchwały,

2) na targowisku w Lipcach Reymontowskich Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Lipcach Reymontowskich - wykaz inkasentów stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wynagrodzenie dla inkasentów ustala się w wysokości 20% od zainkasowanych wpływów opłaty targowej.

2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do kasy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/151/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Danuta Łaska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/172/13
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 6 marca 2013 r.

Wykaz inkasentów opłaty targowej

Lp.

Nazwisko i imię

Sołectwo

1.

Dałkowski Aleksander

Lipce Reymontowskie

2.

Stefaniak Henryk

Drzewce

3.

Świderek Ryszard

Mszadla

4.

Kotlarek Feliks

Siciska

5.

Maj Wiesław

Wólka Podlesie

6.

Snopek Józef

Wólka Krosnowska

7.

Krawczyk Halina

Wola Drzewiecka

8.

Gejo Mirosław

Chlebów

9.

Polit Krystyna

Retniowiec


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/172/13
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 6 marca 2013 r.

Wykaz inkasentów opłaty targowej

Lp.

Nazwisko i imię

Targowisko w Lipcach Reymontowskich

1.

Seliga Małgorzata

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »