| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy w Zadzimiu

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, http://localhost:12130/akty/tresc/163433 , z 2002 r. Nr 23, http://localhost:12130/akty/tresc/164273 , Nr 62, http://localhost:12130/akty/tresc/164861 , Nr 113, http://localhost:12130/akty/tresc/166432 , Nr 153, http://localhost:12130/akty/tresc/166936 , Nr 214, http://localhost:12130/akty/tresc/167715 , z 2003 r. Nr 80, http://localhost:12130/akty/tresc/169354 , Nr 162, http://localhost:12130/akty/tresc/170666 , z 2004 r. Nr 102, http://localhost:12130/akty/tresc/173450 , Nr 116, http://localhost:12130/akty/tresc/173677 , Nr 167, http://localhost:12130/akty/tresc/174461 , z 2005 r. Nr 172, http://localhost:12130/akty/tresc/179088 , Nr 175, http://localhost:12130/akty/tresc/179104 , z 2006 r. Nr 17, http://localhost:12130/akty/tresc/180899 , Nr 181, http://localhost:12130/akty/tresc/183580 , z 2007 r. Nr 48, http://localhost:12130/akty/tresc/185134 , Nr 138, http://localhost:12130/akty/tresc/234515 , Nr 173, http://localhost:12130/akty/tresc/238761 , z 2008 r. Nr 180, http://localhost:12130/akty/tresc/286277 , Nr 223, http://localhost:12130/akty/tresc/292862 , z 2009 r. Nr 52, http://localhost:12130/akty/tresc/306132 , Nr 157, http://localhost:12130/akty/tresc/325301 , z 2010 r. Nr 28, http://localhost:12130/akty/tresc/341725 , Nr 28, http://localhost:12130/akty/tresc/341717 , Nr 40, http://localhost:12130/akty/tresc/343676 , Nr 106, http://localhost:12130/akty/tresc/357644 , z 2011 r. Nr 21, http://localhost:12130/akty/tresc/416798 , Nr 117, http://localhost:12130/akty/tresc/499596 , Nr 134, http://localhost:12130/akty/tresc/571916 , Nr 149, http://localhost:12130/akty/tresc/581543 , Nr 217, http://localhost:12130/akty/tresc/612250 , z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391, z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1
miesięcznie od gospodarstwa domowego:

1) zamieszkiwanego przez 1 lub 2 osoby w wysokości 18 zł.;

2) zamieszkiwanego przez więcej niż 2 osoby w wysokości 25 zł.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięcznie od gospodarstwa domowego:

1) zamieszkiwanego przez 1 lub 2 osoby w wysokości 15 zł.;

2) zamieszkiwanego przez więcej niż 2 osoby w wysokości 20 zł.

4. Przez gospodarstwo domowe rozumie się nieruchomość zabudowaną zamieszkałą przez osobę lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, utrzymujących się wspólnie, zamieszkującą w odrębnym lokalu, na której powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »